Tính năng Vận Tiêu

Tab N. vụ (Nhiệm vụ):

Click nút bên cạnh Vận tiêu để mở bảng thiết lập vận tiêu

Check Vận tiêu đội nếu muốn vận tiêu theo đội. Nhập số thành viên tham gia vận tiêu vào ô bên cạnh (ở đây là 3). Nhân vật làm đội trưởng thì check vào Đội trưởng. Vận tiêu đơn thì bỏ check Vận tiêu đội.

Ở đây nhân vật Betelgeuse làm vận tiêu đội, là đội trưởng nên thiết lập như hình trên.

Kiến Xa Lệnh: Chọn màu sắc tiêu xa mong muốn. Khi màu sắc thấp hơn thiết lập, auto sẽ tự dùng Kiến Xa Lệnh để làm mới tiêu xa.

Các nhân vật thành viên (Andromeda, Alstroemeria) thì thiết lập như sau, bỏ check Đội trưởng, còn các thiết lập khác không cần quan tâm.

Nhấn OK sau khi thiết lập xong.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab Tổ đội:

Nhân vật đội trưởng (Betelgeuse): Thêm tên các nhân vật thành viên (có thể bao gồm cả tên đội trưởng) vào Danh sách tổ đội như hình dưới, các thiết lập khác không cần quan tâm.

Nhân vật thành viên (Andromeda, Alstroemeria): Thêm tên đội trưởng (hoặc cả đội vận tiêu) vào Danh sách tổ đội như hình, các thiết lập khác không cần quan tâm.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab H. trang (Hành trang):

Tất cả thành viên phải chọn cùng Bản đồ mua thuốc như hình, các thiết lập khác không cần quan tâm.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab Cơ bản:

Check Vận tiêu, bỏ check Chế độ PvP

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Nếu thiết lập đúng thì các nhân vật sẽ tự về Bản đồ mua thuốc, chạy đến Tiêu Cục - Tổng tiêu đầu. Tự lập đội và tự tham gia vận tiêu.