Hướng dẫn khắc phục auto không nhận mã ổ cứng

- Click chuột phải lên wjxtdAutoPro.exe (trong folder wjxtdAuto Pro)

- Chuyển qua tab Compatibility, check Run this program as an administrator, nhấn OK để hoàn tất.

- Double click lên wjxtdAutoPro.exe để chạy auto, nhấn Yes nếu được hỏi

- Click chuột phải lên game.exe (trong folder game Kiếm Thế)

- Làm tương tự như trên

- Chỉ cần làm một lần duy nhất