Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký

Lấy thông tin ổ cứng:

- Chạy auto bằng cách click chuột phải lên wjxtdAutoPro.exe (jxsjAuto.exe)

- Click vào nút đăng ký trong hình

- Hiện ra mã ổ cứng như trong hình

Lấy thông tin nhân vật:

- Đăng nhập nhân vật cần đăng ký vào game (có thể bỏ qua bước này nếu trên cửa sổ auto đã có sẵn tên nhân vật cần đăng ký)

- Chạy auto (nếu chưa chạy)

- Click chọn tên nhân vật trên cửa sổ auto

- Click chọn thêm nhân vật nếu đăng ký nhiều nhân vật bằng cách nhấn và giữ phím Ctrl + click chuột lên tên nhân vật trên cửa sổ auto

- Click vào nút đăng ký

- Hiện ra mã của một hay nhiều nhân vật như trong hình

Lấy thông tin tộc, bang hội

- Đăng nhập nhân vật ở trong tộc (bang hội) cần đăng ký vào game

- Chạy auto (nếu chưa chạy)

- Click chọn tên nhân vật trên cửa sổ auto

- Click vào nút đăng ký

- Hiện ra mã của gia tộc (bang hội) như trong hình