Hướng dẫn khắc phục giao diện không hiển thị đầy đủ

- Click chuột phải lên nền desktop, chọn Personalize

- Click Display

- Click chọn Smaller, sau đó click Apply