Hướng dẫn khắc phục lỗi crash game khi tick vào tên nhân vật trên auto - Win 7

Bước 1: Double click lên biểu tượng My Computer trên desktop, click Open Control Panel như trong hình:

Bước 2: Click Regional and Language:

Bước 3: Click tab Administrative, click Change system locale:

Bước 4: Chọn English (United States), click OK, click OK. Restart máy nếu được hỏi: