Tính năng Lịch Luyện (Rèn Luyện)

Tab N. vụ (Nhiệm vụ):

Click nút bên cạnh Lịch luyện, để mở bảng thiết lập lịch luyện

Khi nhận thưởng, auto sẽ dựa theo danh sách Nhận thưởng để nhận. Nhận từ trên xuống dưới. Nếu phần thưởng là vật phẩm, auto sẽ dựa theo danh sách Vật phẩm từ trên xuống dưới, còn nếu là các phần thưởng khác như Kinh nghiệm, bạc khóa, vàng khóa … auto sẽ dựa vào thiết lập bên trái.

Nếu không có phần thưởng nào thỏa điều kiện thiết lập, auto sẽ nhận theo danh sách Nhận thưởng.

Các bạn có thể thay đổi thứ tự của danh sách Nhận thưởng bằng cách sử dụng nút lên & xuống. Click chọn phần thưởng muốn di chuyển, click nút lên để di chuyển lên trên, click nút xuống để di chuyển xuống dưới. Tương tự cho danh sách Vật phẩm

Check Mua túi vật liệu nếu muốn auto tự mua túi vật liệu để chế tạo vật phẩm trong các nhiệm vụ tìm vật phẩm (Ma Đao Thạch, Ngũ Hành Thạch, Hộ Giáp Phiến, …) và phải có đủ điểm 9K, còn nếu bỏ check thì auto sẽ mua từ trung tâm giao dịch bằng củ khóa.

Nhấn OK sau khi thiết lập xong.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab Cơ bản:

Check Lịch luyện, bỏ check Chế độ PvP như hình

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.