Trang chủ

Facebook chính chủ: https://www.facebook.com/jxsj2auto

Thông báo thay đổi mức phí

Kể từ tháng 12/2023 mức phí đăng ký auto sẽ được điều chỉnh như sau:

jxsjAuto sẽ dùng license riêng, không dùng chung license với wjxtdAuto Pro như thời gian qua, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.


jxsjAuto 1.1.27 (20/09/2023) - Mediafire - Tải về


wjxtdAuto Pro 1.1.5.5 (11/10/2023)