Thiết lập cơ bản

Để thiết lập thông số cho auto hoạt động, click chọn tên nhân vật cần thiết lập trên cửa sổ auto. Trong hình sau nhân vật Andromeda được chọn để thiết lập:

Tab P. hồi (Phục hồi):

Nhân vật Andromeda là Nga My, nhân vật Betelgeuse là Cái Bang được thiết lập như sau:

Tính năng Phục hồi:

Đây là tính năng tự sử dụng bình thuốc khi sinh lực xuống thấp. Có 3 mức để thiết lập ô Lv1, Lv2, Lv3 và có thể thiết lập theo điểm (HP), theo % (HP %), hoặc có thể kết hợp cả 2 để thành 6 mức.

Ô ms là thời gian giãn cách giữa 2 lần sử dụng bình thuốc.

Tính năng Tự hỗ trợ:

Đây là tính năng sử dụng các kỹ năng hỗ trợ bản thân, như Cái Bang có kỹ năng Du Long Quyết như hình trên.

Ô ms là thời gian giãn cách giữa 2 lần sử dụng kỹ năng. Nên để mặc định.

Tính năng Kỹ năng phục hồi:

Đây là tính năng sử dụng các kỹ năng phục hồi cho bản thân và đồng đội. Như thiết lập của nhân vật Andromeda (Nga My) ở hình trên:

+ Tự thi triển kỹ năng Từ Hàng Phổ Độ khi sinh lực của bản thân hoặc đồng đội xuống dưới 90%

+ Tự thi triển kỹ năng Phật Tâm Từ Hựu khi sinh lực của bản thân hoặc đồng đội xuống dưới 60%

+ Tự thi triển kỹ năng Phật Quang Phổ Chiếu, hồi sinh đồng đội khi đồng đội bị chết

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab C. đấu (Chiến đấu):

Thiết lập từ trên xuống dưới. Đầu tiên là kỹ năng Nộ, tiếp đến là kỹ năng có giãn cách (delay), cuối cùng là kỹ năng không giãn cách.

Phần Điều kiện Giá trị nếu không có nhu cầu cao hơn thì nên để mặc định.

Tính năng Phím đánh:

Là tính năng chuyên dùng để PvP, phần Phím đánh chọn phím mong muốn (ví dụ SPACE), phần Kỹ năng có thể chọn *Đánh theo thiết lập* hoặc kỹ năng chỉ định đánh.

Khi nhấn phím đã thiết lập (ví dụ SPACE) thì auto sẽ đánh theo thiết lập kỹ năng ở trên (*Đánh theo thiết lập*), hoặc theo kỹ năng chỉ định đánh. Nếu kỹ năng chỉ định đánh chưa hết giãn cách, auto sẽ đánh tiếp theo thiết lập.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.