Tính năng bí cảnh

Tab N. vụ (Nhiệm vụ):

Click nút bên cạnh Bí cảnh để mở bảng thiết lập bí cảnh

Nhập số thành viên tham gia bí cảnh vào ô Số thành viên (ở đây là 3), nếu là đội trưởng thì check Đội trưởng (ở đây nhân vật Betelgeuse là đội trưởng nên check Đội trưởng).

Chọn bí cảnh muốn tham gia, ở đây là bí cảnh [Lv40] Lạc Diệp Cốc

Các nhân vật thành viên khác (Andromeda, Alstroemeria):

Bỏ check Đội trưởng, các thiết lập khác không cần quan tâm.

Nhấn OK sau khi thiết lập xong.

NHẤN NÚT ÁP DỤNG KHI THIẾT LẬP XONG.

Tab Tổ đội:

Thiết lập danh sách các thành viên tham gia bí cảnh, thiết lập như tab Tổ đội của tính năng Vận tiêu

Tab H. trang (Hành trang):

Thiết lập Bản đồ mua thuốc như của tính năng Vận tiêu

Tab Cơ bản:

Check Bí cảnh, bỏ check Chế độ PvP