Đăng ký

Đăng ký trực tiếp:

1. Lấy thông tin đăng ký - Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký

2. Chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

  • Ngân hàng Eximbank (CN Đồng Nai): Chủ TK: Hoàng Linh, Số TK: 180 114 849 080 952

  • Ngân hàng Techcombank (CN Đồng Nai): Chủ TK: Hoàng Linh, Số TK: 140 251 7356 1011

  • Ngân hàng BIDV (CN Đồng Nai): Chủ TK: Hoàng Linh, Số TK: 6721 000 019 7593

  • Ngân hàng Vietcombank (CN Đồng Nai): Chủ TK: Hoàng Linh, Số TK: 0481 000 653 312

  • Ngân hàng Agribank (CN Đồng Nai): Chủ TK: Hoàng Linh, Số TK: 5900 205 368 680

3. Gửi email về địa chỉ wjxtdauto@gmail.com, đính kèm theo file reginfo.txt với nội dung như sau:

Loại license: (Nhân vật, ổ cứng, tộc, bang hội)

Thời hạn muốn mua: (6 tháng, 12 tháng)

Số tài khoản ngươi chuyển: (nếu chuyển trực tiếp thì thay bằng họ tên người chuyển tiền, nếu chuyển online thì thay bằng số lệnh giao dịch, số bút toán ...)

Số tài khoản người nhận:

Số tiền:

Ngày giờ chuyển tiền:

Ngân hàng - Chi nhánh - P. Giao dịch:

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, bạn sẽ nhận được email đính kèm theo file license, ứng với mã đăng ký của bạn, tại địa chỉ email bạn đã dùng để gửi thông tin đăng ký.

4. Tải file license đính kèm theo email, copy vào folder licenses trong folderwjxtdAuto Pro, thoát auto (nếu đang chạy) và chạy lại.

Bảng phí đăng ký license chính thức:

  • HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng

  • Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng

  • Bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng

  • Nhân vật: 50.000đ/6 tháng, 90.000đ/12 tháng

Y!M: holyiii