Đăng ký

Đăng ký trực tiếp:

1. Lấy thông tin đăng ký - Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký

2. Chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

3. Gửi email về địa chỉ wjxtdauto@gmail.com, đính kèm theo file reginfo.txt với nội dung như sau:

Loại auto: (wjxtdAuto Pro, jxsj2Auto)

Loại license: (Nhân vật, ổ cứng, tộc, bang hội)

Thời hạn muốn mua: (6 tháng, 12 tháng)

Số tài khoản ngươi chuyển: (nếu chuyển trực tiếp thì thay bằng họ tên người chuyển tiền, nếu chuyển online thì thay bằng số lệnh giao dịch, số bút toán ...)

Số tài khoản người nhận:

Số tiền:

Ngày giờ chuyển tiền:

Ngân hàng - Chi nhánh - P. Giao dịch: 

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, bạn sẽ nhận được email đính kèm theo file license, ứng với mã đăng ký của bạn, tại địa chỉ email bạn đã dùng để gửi thông tin đăng ký.

4. Tải file license đính kèm theo email, copy vào folder licenses trong folderwjxtdAuto Pro, thoát auto (nếu đang chạy) và chạy lại.