Lịch làm việc

Để auto tự động làm các công việc khác nhau một cách tuần tự, dùng tính năng lịch làm việc.

Sau khi đã thiết lập xong các tính năng như Luyện Công, Lịch Luyện, Bí Cảnh, Tàng Bảo Đồ ..., đã đến lúc sử dụng tính năng lịch làm việc của xyjhAuto:

Check tác vụ muốn làm, dùng nút mũi tên lên/xuống để sắp xếp theo thứ tự mong muốn. Tác vụ Luyện Công phải để cuối cùng.

Theo như hình trên, auto sẽ làm nhiệm vụ Rèn Luyện, xong sẽ đến Vận Tiêu, Truy Nã, Bí Cảnh, Tàng Bảo Đồ, Vấn Đáp, và Luyện Công.

Nếu không còn việc gì để làm, thì nhân vật auto sẽ tự về bản đồ mua thuốc đứng.