Hướng dẫn

Bảng phím tắt

 • Ctrl + Shift + B: Sắp xếp hành trang

 • Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh

 • Ctrl + Shift + J: Tự vào chiến trường Tống Kim

 • Ctrl + Backspace: Mở rương từ xa

 • Ctrl + Space: Tạm dừng/tiếp tục auto

 • Ctrl + A: Tự nhặt đồ

 • Ctrl + E: Tự theo sau

 • Ctrl + P: Chuyển chế độ hoạt động Luyện công / PK

 • Ctrl + R: Hồi sinh bằng đồng khóa

 • Shift + Delete: Xóa bảng thông báo

 • Nhấn và giữ phím Shift: Không đuổi theo

Hướng dẫn cách giữ cấu hình khi update

 • Thoát phiên bản cũ (nếu đang chạy)

 • Các bạn giải nén file .rar ra folder wjxtdAuto Pro

 • Copy folder config + licenses và file wjxtdAutoPro.ini (configuration settings) từ phiên bản cũ qua

 • Chạy phiên bản mới

Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký - Xem

Hướng dẫn khắc phục auto không nhận mã ổ cứng - Xem

Hướng dẫn khắc phục lỗi crash game khi tick vào tên nhân vật trên auto - Win 7

Hướng dẫn khắc phục giao diện không hiển thị đầy đủ - Xem