Trang chủ

Facebook chính chủ: https://www.facebook.com/jxsj2auto

Thông báo thay đổi mức phí

Kể từ tháng 12/2023 mức phí đăng ký wjxtdAuto Pro sẽ được điều chỉnh như sau:

jxsjAuto sẽ dùng license riêng, không dùng chung license với wjxtdAuto Pro như thời gian qua, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Mức phí chính thức jxsj2Auto:

Bạn nào cần thì có thể đăng ký theo mức phí sau (giới hạn 12 acc/auto đồng thời)

KHÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ LICENSE BẢN UNLIMIT

Game.exe sửa lỗi văng game, phiên bản 4.1.7 - Tải về

Game.exe sửa lỗi văng game, phiên bản 4.1.5 - Tải về

jxsj2Auto 0.0.58 (08/06/2024) - Tải về

jxsj2Auto 0.0.58 Unlimit (08/06/2024) - Tải về

wjxtdAuto Pro 1.1.5.7 (12/05/2024) - Tải về