Trang chủ

jxsjAuto 1.1.15 (18/04/2022) - Mediafire - Tải về

 • Cập nhật serverlist

 • Cập nhật môn phái Bá Đao

 • Cập nhật môn phái Thiên Cơ Các

 • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.89

 • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135

 • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135

 • Cập nhật serverlist

 • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.4.2 (18/04/2022) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật serverlist

  • Cập nhật map Tần Lăng Viễn Chinh

  • Để tự mua cửu chuyển bằng đồng khóa, các bạn thiết lập H.Sinh (tab Chiến đấu) về C. Chuyển và nhập giá cửu chuyển vào ô bên cạnh

  • Cập nhật serverlist Điện Kiếm

  • Sửa lỗi không tự vào Tần Lăng

  • Cập nhật môn phái Thiên Cơ Các

  • Kỹ năng 'kêu gọi' của Thiên Cơ Các sẽ xuất hiện ở tab Hỗ trợ -> Tự hỗ trợ

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.89