Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký

Lấy thông tin ổ cứng:
    - Chạy auto bằng cách click chuột phải lên wjxtdAutoPro.exe hoặc jxsjAuto.exe, chọn Run as Adminstrator
    - Click vào nút đăng ký trong hình

    - Hiện ra mã ổ cứng như trong hình


Lấy thông tin nhân vật:
    - Đăng nhập nhân vật cần đăng ký vào game (có thể bỏ qua bước này nếu trên cửa sổ auto đã có sẵn tên nhân vật cần đăng ký)
    - Chạy auto (nếu chưa chạy)
    - Click chọn tên nhân vật trên cửa sổ auto

    - Click chọn thêm nhân vật nếu đăng ký nhiều nhân vật bằng cách nhấn và giữ phím Ctrl + click chuột lên tên nhân vật trên cửa sổ auto
    - Click vào nút đăng ký


    - Hiện ra mã của một hay nhiều nhân vật như trong hình


Lấy thông tin tộc, bang hội

    - Đăng nhập nhân vật ở trong tộc (bang hội) cần đăng ký vào game
    - Chạy auto (nếu chưa chạy)
    - Click chọn tên nhân vật trên cửa sổ auto

    - Click vào nút đăng ký


    - Hiện ra mã của gia tộc (bang hội) như trong hình

Comments