Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Do bận công việc nên mình tạm dừng nhận đăng ký license từ ngày 18/07/2018 đến 25/07/2018.


jxsjAuto 1.1.0.4 (Auto nhiệm vụ Kiếm Thế) - Mediafire - Tải về

  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.2.6 (20/04/2018) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.76
  • Cập nhật một số map liên server
  • Cập nhật serverlist