Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


serverlist.ini (19/07/2017) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật server Thần Kiếm

wjxtdAuto Pro 1.1.2.0 (19/07/2017) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.70