Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


jxsjAuto 1.1.08 (09/09/2019) - Mediafire - Tải về

  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.2.9 (09/09/2019) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.79