Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Auto Kiếm Thế 2 (jxsj2Auto) 0.0.2.3 (16/11/2015) - Tải về

wjxtdAuto Pro 1.0.9.9 (29/11/2015) - Mediafire - Tải về

  • Sửa lỗi tổ đội
  • Cập nhật serverlist.ini, có thể phải thiết lập lại tab Đăng nhập
  • Cập nhật một số map liên server