Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Chấm dứt hoạt động đại lý An Giang vô thời hạn từ ngày 27/09/2014

    - Các bạn nên đăng ký trực tiếp hoặc thông qua vieauto.com, đăng ký thông qua đại lý An Giang mình sẽ không chịu trách nhiệm


Auto Kiếm Thế 2 (jxsj2Auto)


Facebook jxsj2Auto


xyjhAuto


Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.9.3 (14/04/2015) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.45
  • Cập nhật serverlist, phải thiết lập lại tab Đ. nhập để auto login

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro từ 01/10/2014

  • Nhân vật 30.000/6 tháng/1 nhân vật, 50.000/12 tháng/1 nhân vật.
  • HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng
  • Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng
  • License bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng