Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Chấm dứt hoạt động đại lý An Giang vô thời hạn từ ngày 27/09/2014

    - Các bạn nên đăng ký trực tiếp hoặc thông qua vieauto.com, đăng ký thông qua đại lý An Giang mình sẽ không chịu trách nhiệm


xyjhAuto


Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.9.2 (17/03/2015) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.44
  • Tăng số lượng kỹ năng hỗ trợ lên 5

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro từ 01/10/2014

  • Nhân vật 30.000/6 tháng/1 nhân vật, 50.000/12 tháng/1 nhân vật.
  • HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng
  • Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng
  • License bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng