Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Chấm dứt hoạt động đại lý An Giang vô thời hạn từ ngày 27/09/2014

    - Các bạn nên đăng ký trực tiếp hoặc thông qua vieauto.com, đăng ký thông qua đại lý An Giang mình sẽ không chịu trách nhiệm


xyjhAuto 0.0.4.5 - 9K (02/05/2015) - Mediafire.com - Tải về

 • Thử nghiệm miễn phí
 • Luyện công
 • Lịch luyện (Rèn luyện) đơn
 • Lịch luyện (Rèn luyện) đội
 • Vận tiêu (đơn)
 • Vận tiêu (đội)
 • Cất vật phẩm theo danh sách
 • Sử dụng vật phẩm theo danh sách
 • Ghép thủy tinh
 • Tự cầu phúc
 • Mở túi phúc, tự mua túi phúc
 • Nhận thưởng năng động khi đạt mốc
 • Sử dụng Tu Luyện Châu
 • Bí cảnh (20, 40, 60, 80)
 • Tự trả lời vấn đáp
 • Tự nhận phúc lợi VIP
 • Truy nã
 • Tàng bảo đồ
 • Hỗ trợ mở trên 3 cửa sổ game
 • Thêm tính năng mở khóa an toàn (tab H. trang)
 • Thêm tùy chọn theo sau dùng đá tọa độ (tab Tổ đội)
 • Tự động thiết lập kỹ năng chiến đấu
 • Nhiệm vụ Ngũ Hành Tâm Ma
 • Nhiệm vụ chính tuyến
 • Lịch luyện Thiên Tâm Cốc
 • Vận tiêu cá nhân Thiên Tâm Cốc
 • Truy nã Thiên Tâm Cốc
 • Báo danh Đoạt Linh Quả & Thiên Diệu Tháp
 • Trồng cây may mắn gia tộc (chế độ PvP đứng gần cây tự chăm)
 • Thoát game khi hoàn thành tất cả tác vụ
 • Hẹn giờ tắt máy, tắt máy khi thoát hết game

Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.9.1 (16/01/2015) - Mediafire - Tải về

 • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.43

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro từ 01/10/2014

 • Nhân vật 30.000/6 tháng, 50.000/12 tháng
 • HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng
 • Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng
 • License bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng