Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Kỹ năng cấp 150 sẽ được cập nhật sau 1 - 2 ngày, mong các bạn thông cảm.


jxsjAuto 1.1.11 (11/09/2020) - Mediafire - Tải về

  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.3.1 (11/09/2020) - Mediafire - Tải về

  • Dùng cho phiên bản 4.0.84