Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Auto Kiếm Thế 2 (jxsj2Auto)


Facebook jxsj2Auto


xyjhAuto


Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.9.4 (18/05/2015) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.45
  • Sửa lỗi không tự động đăng nhập máy chủ Long Kiếm, Quan Xung Kiếm

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro từ 01/10/2014

  • Nhân vật 30.000/6 tháng/1 nhân vật, 50.000/12 tháng/1 nhân vật.
  • HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng
  • Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng
  • License bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng