Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


Từ ngày 20/04/2018 wjxtdAuto Pro và vieauto.com sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Các bạn có nhu cầu thì nên đăng ký license trực tiếp, đăng ký license bên vieauto.com sẽ không được hỗ trợ cập nhật phiên bản. Cám ơn!


jxsjAuto 1.1.0.4 (Auto nhiệm vụ Kiếm Thế) - Mediafire - Tải về

  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.2.6 (20/04/2018) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.76
  • Cập nhật một số map liên server
  • Cập nhật serverlist