Hướng dẫn

Bảng phím tắt
 • Ctrl + Shift + B: Sắp xếp hành trang
 • Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
 • Ctrl + Shift + J: Tự vào chiến trường Tống Kim
 • Ctrl + Backspace: Mở rương từ xa
 • Ctrl + Space: Tạm dừng/tiếp tục auto
 • Ctrl + A: Tự nhặt đồ
 • Ctrl + E: Tự theo sau
 • Ctrl + P: Chuyển chế độ hoạt động Luyện công / PK
 • Ctrl + R: Hồi sinh bằng đồng khóa
 • Shift + Delete: Xóa bảng thông báo
 • Nhấn và giữ phím Shift: Không đuổi theo
Hướng dẫn cách giữ cấu hình khi update
 • Thoát phiên bản cũ (nếu đang chạy)
 • Các bạn giải nén file .rar ra folder wjxtdAuto Pro
 • Copy folder config + licenses và file wjxtdAutoPro.ini (configuration settings) từ phiên bản cũ qua
 • Chạy phiên bản mới
Hướng dẫn lấy thông tin đăng ký - Xem
Hướng dẫn khắc phục auto không nhận mã ổ cứng - Xem
Hướng dẫn khắc phục lỗi crash game khi tick vào tên nhân vật trên auto - Win 7
Hướng dẫn khắc phục giao diện không hiển thị đầy đủ - Xem
Comments