Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


jxsjAuto 1.1.02 (01/02/2017) - Mediafire - Tải về

  • Dùng cho server Kiếm Vương (http://kiemvuong.tapp.vn)
  • Tự đăng nhập (AutoLogin)
  • AutoPK
  • Auto nhiệm vụ chính tuyến đến hết nhiệm vụ 90
  • Auto Bao Vạn Đồng
  • Auto nhiệm vụ Luyện công hàng ngày
  • Các tính năng tiện ích
  • Cập nhật license server đến 03/03/2017

wjxtdAuto Pro 1.1.1.8 (13/05/2017) - Mediafire - Tải về

  • Sửa lỗi kỹ năng
  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.68