Trang chủ


jxsjAuto 1.1.13 (29/06/2021) - Mediafire - Tải về

  • Sửa lỗi ngừng hoạt động không rõ lý do
  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.3.6 (24/06/2021) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật kỹ năng trấn phái