Trang chủ

Thông tin từ vieauto.com

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


xyjhAuto 0.0.0.1 (18/04/2014) (Ngạo Kiếm Vô Song) - Tải về

  • Phiên bản game 2.29.1
  • PvP
  • Tự đăng nhập
  • Phiên bản test đầu tiên, chỉ chức năng PvP (PK) và đăng nhập hoạt động


wjxtdAuto Pro 1.0.7.8 (08/04/2014) - Tải về

  • Sửa lỗi không đánh người

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto từ 07/03/2013

  • Theo nhân vật: 50.000đ/3 nhân vật/12 tháng, mỗi nhân vật thêm vào cộng thêm 15.000đ
  • Theo ổ cứng: 165.000đ (6 tháng), 275.000đ (12 tháng)
  • Theo gia tộc: 300.000đ (6 tháng), 500.000đ (12 tháng)
  • Theo bang hội: 1.100.000đ (6 tháng), 2.000.000đ (12 tháng)

wjxtdAuto.net chính thức liên kết với vieauto.com, ra mắt hình thức thanh toán: Mua lấy ngay


Chuyển EXP: Tự chuyển kinh nghiệm của nhân vật nếu % kinh nghiêm > mức thiết lập

Thăng cấp: Tự thăng cấp chân nguyên nếu số phút tích lũy > mức thiết lập, chân nguyên phải để trong hành trang.