Trang chủ

Thông tin từ vieauto.com

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


xyjhAuto 0.0.1.7 - 9K (30/07/2014) - Tải về

 • Luyện công
 • Lịch luyện (đơn)
 • Vận tiêu (đơn)
 • Vận tiêu (đội)
 • Cất vật phẩm theo danh sách
 • Sử dụng vật phẩm theo danh sách
 • Ghép thủy tinh
 • Tự cầu phúc
 • Mở túi phúc, tự mua túi phúc
 • Nhận thưởng năng động khi đạt mốc
 • Sử dụng Tu Luyện Châu
 • Bí cảnh (20, 40, 60)
 • Tự trả lời vấn đáp
 • Tự nhận phúc lợi VIP
 • Truy nã

Facebook hotro.xyjhauto


serverlist.ini Vấn Thiên Kiếm - Tải về


wjxtdAuto Pro 1.0.8.1 (03/07/2014) - Tải về

 • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.34

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto từ 07/03/2013

 • Theo nhân vật: 50.000đ/3 nhân vật/12 tháng, mỗi nhân vật thêm vào cộng thêm 15.000đ
 • Theo ổ cứng: 165.000đ (6 tháng), 275.000đ (12 tháng)
 • Theo gia tộc: 300.000đ (6 tháng), 500.000đ (12 tháng)
 • Theo bang hội: 1.100.000đ (6 tháng), 2.000.000đ (12 tháng)

wjxtdAuto.net chính thức liên kết với vieauto.com, ra mắt hình thức thanh toán: Mua lấy ngay


Chuyển EXP: Tự chuyển kinh nghiệm của nhân vật nếu % kinh nghiêm > mức thiết lập

Thăng cấp: Tự thăng cấp chân nguyên nếu số phút tích lũy > mức thiết lập, chân nguyên phải để trong hành trang.