Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


jxsjAuto 1.0.00 (03/12/2016) - Mediafire - Tải về

  • Dùng cho server Kiếm Vương (http://kiemvuong.tapp.vn)
  • Tự đăng nhập (AutoLogin)
  • AutoPK
  • Auto nhiệm vụ chính tuyến (hiện mới có dữ liệu Thiên Vương, Cái Bang, Ngũ Độc)
  • Các tính năng tiện ích

wjxtdAuto Pro 1.1.1.4 (02/12/2016) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.65 (02/12/2016)
  • Cập nhật serverlist.ini