Trang chủ

Thay đổi địa chỉ mail nhận đăng ký wjxtdauto@gmail.com


xyjhAuto 0.0.2.6 - 9K (27/08/2014) - Fshare - Tải về Mediafire - Tải về

 • Thử nghiệm miễn phí
 • Luyện công
 • Lịch luyện (Rèn luyện) đơn
 • Lịch luyện (Rèn luyện) đội
 • Vận tiêu (đơn)
 • Vận tiêu (đội)
 • Cất vật phẩm theo danh sách
 • Sử dụng vật phẩm theo danh sách
 • Ghép thủy tinh
 • Tự cầu phúc
 • Mở túi phúc, tự mua túi phúc
 • Nhận thưởng năng động khi đạt mốc
 • Sử dụng Tu Luyện Châu
 • Bí cảnh (20, 40, 60)
 • Tự trả lời vấn đáp
 • Tự nhận phúc lợi VIP
 • Truy nã
 • Tàng bảo đồ
 • Hỗ trợ mở trên 3 cửa sổ game
 • Thêm tính năng mở khóa an toàn (tab H. trang)
 • Thêm tùy chọn theo sau dùng đá tọa độ (tab Tổ đội)
 • Tự động thiết lập kỹ năng chiến đấu
 • Nhiệm vụ Ngũ Hành Tâm Ma
 • Nhiệm vụ chính tuyến
 • Lịch luyện Thiên Tâm Cốc
 • Vận tiêu cá nhân Thiên Tâm Cốc
 • Truy nã Thiên Tâm Cốc

Facebook hotro.xyjhauto


wjxtdAuto Pro 1.0.8.2 (05/08/2014) - Fshare - Tải về Mediafire - Tải về

 • Cập nhật cho phiên bản game 4.0.35
 • Sửa lại bảng kỹ năng Đường Môn Hãm Tĩnh

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro từ 07/03/2013

 • Theo nhân vật: 50.000đ/3 nhân vật/12 tháng, mỗi nhân vật thêm vào cộng thêm 15.000đ
 • Theo ổ cứng: 165.000đ (6 tháng), 275.000đ (12 tháng)
 • Theo gia tộc: 300.000đ (6 tháng), 500.000đ (12 tháng)
 • Theo bang hội: 1.100.000đ (6 tháng), 2.000.000đ (12 tháng)