Trang chủ

Cập nhật serverlist (24/03/2021), các bạn download lại auto nhé. Thanks!jxsjAuto 1.1.12 (11/02/2021) - Mediafire - Tải về

  • Sửa lỗi ngừng hoạt động không rõ lý do
  • Nhiệm vụ chính tuyến cấp 1 - cấp 135
  • Nhiệm vụ phụ tuyến (nhiệm vụ thế giới) cấp 1 - cấp 135
  • Cập nhật serverlist
  • Cần file license của wjxtdAuto Pro để hoạt động

wjxtdAuto Pro 1.1.3.5 (11/02/2021) - Mediafire - Tải về

  • Cập nhật kỹ năng trấn phai